Nieuws


BTW verhoging 6% -> 21% - zaterdag 26 oktober 2013

Afgelopen week heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat het 6%-tarief voor de levering van paarden in de leeftijd tot en met 4 jaar nog mag worden toegepast tot 1 januari 2014. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2014 geldt het tarief van 21% voor deze paarden.

Het 6%-tarief is dan alleen nog van toepassing op de levering van paarden die bestemd zijn voor de:

-productie van levensmiddelen, zoals slachtpaarden

-landbouwproductie, bijvoorbeeld de bosbouw

-fok van paarden, zoals dekhengsten en fokmerries

In alle overige gevallen is de levering van paarden belast met 21%..

Een uitzondering hierop was de levering van paarden in de leeftijd tot en met 4 jaar, dit is de opfokfase. Op de levering van deze paarden mag nu nog tot 1 januari 2014 het 6%-tarief worden toegepast. Dit is de zogenaamde overgangsregeling welke van kracht was sinds 1 juli 2012. Na 1 januari 2014 is de levering van deze paarden ook belast met 21%.

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft al vanaf 2006 op diverse fronten een forse strijd geleverd om bovenstaand besluit tegen te gaan. De bovengenoemde overgangsregeling was een van de resultaten die de SRP op dit dossier behaalde in 2012. Ondanks diverse gesprekken en sterke argumentatie vanuit de paardensector heeft het Ministerie van Financiën toch besloten om de overgangsregeling te laten vervallen per 1 januari 2014. De discussie spitst zich met name toe op het feit of dat opfok van paarden wel of niet mag worden gezien als een landbouw activiteit. De SRP is van mening dat dit wel een landbouw activiteit is. Het Ministerie van Financiën is van mening dat zij op grond van het standpunt van de Europese Commissie opfok van paarden niet mag zien als een landbouw activiteit. De SRP is van mening dat het ministerie niet moet zwichten voor de interpretatie die de Europese Commissie geeft aan de Nederlandse wettekst.

De SRP onderzoekt op dit moment of en zo ja welke, vervolgstappen nog gezet moeten worden.

Voor de totale tekst van de Belastingdienst klik hier:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/nieuws/20131018_btw-tarief_bij_de_levering_van_paarden


Terug naar de vorige pagina >